Geleneklerimize hiç de yabancı olmayan arabuluculuk kurumu tarafların profesyonel bir arabulucunun idaresindeki müzakere masasına oturup problemlerini, hukukun emredici kurallarının içerisinde kalarak, kendi istek ve iradeleri doğrultusunda çözmeye çalıştığı alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşması durumunda hazırlanan tutanak mahkeme kararı hükmünde ve tarafları bağlayıcı niteliktedir. Süreç sonunda anlaşılamaması, mahkemeye veya diğer yargı yollarına başvurmaya engel değildir. Arabuluculuk süreci içerisinde paylaşılan tüm bilgiler, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça gizlidir. 

 

Arabuluculuk faaliyeti sadece Arabuluculuk Daire Başkanlığının Arabulucular Siciline kayıtlı arabulucuları tarafından yerine getirilebilmektedir. Akyavaş Arabuluculuk Bürosu'nda Arb. Av. Ömer Faruk AKYAVAŞ, ticari uyuşmazlıklarda, tüketici ve iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapmaktadır.  

Arabuluculuk İsteğe Bağlıdır

Arabuluculuk yoluna başvurmak kural olarak ihtiyaridir. İstediğiniz zaman masadan kalkabilirsiniz. Sonucu sizin kararlarınız belirler.

Arabuluculuk Gizlidir

Arabuluculuk sürecine başvurmak dahil, süreç içerisindeki her şey gizlidir ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Gizliliğin ihlalinin yaptırımı hapis cezasıdır.

Arabuluculuk Hızlı ve Etkilidir

Yıllar süren dava sürecine nazaran arabuluculuk, çok daha kısa sürede sonuçlanan ve mahkeme kararı gibi etkili olan bir faaliyettir.

Arabuluculuk Ekonomiktir

Arabuluculuk faaliyetine başvurduğunuzda yargılama masraflarının çoğundan muaf olacaksınız.

brosur.jpg