top of page

Menfi Tespit Davaları Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Değildir

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 13/02/2020 tarihinde verdiği 2020/85 E. ve 2020/454 K. sayılı karara istinaden uygulamadaki karışıklık, mevzuatta yapılacak değişikliğe kadar şimdilik sona ermiştir. Bu karara göre ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesi zorunlu değildir.


Karara ulaşmak için tıklayınız.


Özetle: Menfi tespit davasının tespit davasının bir türü olduğu, tespit taleplerinin alacak ve tazminat talebi içermediğinden arabuluculuğa elverişli olmadığı, icra takibi öncesi açılan menfi tespit davasının takibi durduracağı fakat arabuluculuğa başvurmanın takibi durdurmayacağı bu nedenle borçlunun hak kaybına uğrayabileceği gerekçeleriyle ticari nitelikteki menfi tespit davalarının dava şartı arabuluculuğa tabi olmadığına hükmedilmiştir.


Karşıt görüş için tıklayınız. (İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Üyesi Hakimi)


Özetle: Menfi tespit davaları sonucunda esasında parasal bir hakkın tespit edildiği, bu tespite göre takibin devam edip etmeyeceği, Yargıtay ve doktrinin meseleyi sadece davacı bakımından yani tek taraflı ele aldığını, kararda tazminat talebinin de bulunduğu, kararın parasal bir karşılığının bulunduğu, istirdat davası aşamasında arabuluculuğa başvuruma zorunluluğu aranacakken menfi tespitte aranmamasının usul ekonomisine aykırı olacağı gerekçeleriyle Yargıtay'ın bu kararını eleştirmiştir.

Etiketler:

36 görüntüleme
bottom of page