top of page

Şirket Danışmanlıkları (AŞ)

Deneyim sahibi olduğumuz aşağıdaki konulardaki yazılarımız yakında yayınlanacaktır.


- Şirket sözleşmelerinin hazırlanması

- Şirket yapılanmasının hukuka uygunluğunun denetlenmesi

- İdari ve yargı mercilerle yapılacak yazışmaların takibi

- Konkordato süreci yönetimi

- İcra/iflas takiplerinin takibi


254 görüntüleme

留言


bottom of page